تیم رهیاب

درباره ما

کارت باشگاه مشتریان(اعتباری): نوعی کارت اعتباری است که برای اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو باشگاه مشتریان رهیاب صادر می‌شود. این کارت به دارندگانش این امکان را می‌دهد که بر پایه نوع قرارداد‌، از کالاها و خدماتی برخوردار شده و توسط سامانه بهای آن‌ را پرداخ